MEMULAKAN
PERNIAGAAN E-IONS

Kejayaan Perjalanan Ahli Kami

01
Pelanggan Berpotensi
Sesi Perkongsian

 • Makan Malam GALA
 • Perkongsian Produk
 • Kempen Air Percuma
 • Perkongsian Perniagaan
 • Road Show
Advance to
02
Ahli/VIP
 • Kursus Latihan & Demonstrasi Produk
Advance to
03
Ejen
 • Kursus Latihan Ejen
Advance to
04
Pengedar
 • Ujian Pegedar
 • Kursus Latihan Pembangunan Perniagaan
Advance to
05
Pengedar Berkelayakan
 • Kursus Latihan Sistem
 • Pemupukan Bakat
 • Perkongsian Perniagaan
Advance to
06
Pengedar Senior
 • Pendidikan sistem dan warisan sistem
Advance to
07
Pengedar Penasihat
 • Pendidikan sistem dan warisan sistem
Advance to
08
Pengedar Elit
 • Pendidikan sistem dan warisan sistem
Advance to
09
Pengedar Eksekutif
 • Pendidikan sistem dan warisan sistem
Advance to
10
Pengedar Profesor
 • Pendidikan sistem dan warisan sistem

Perkongsian Keuntungan Tahunan + Insentif Pelancongan

Travel Incentive
Travel Incentive
Travel Incentive
Travel Incentive
Ke Atas