DASAR PEMULANGAN
DAN BAYARAN BALIK

Dasar Pemulangan dan Bayaran Balik 7 Hari Kami

  • Sebelum sebarang pemulangan, sila hubungi kami melalui emel atau WhatsApp 012-2260 523.
  • * Sebarang pemulangan tanpa arahan daripada pihak kami akan ditolak dan tiada bayaran balik akan dilayan.

Dasar pemulangan kami membolehkan barangan dikembalikan dan anda mempunyai pilihan untuk mendapatkan bayaran balik penuh atau penggantian barangan hanya apabila pemulangan tersebut adalah disebabkan oleh sebab-sebab berikut:

 

Melainkan dinyatakan sebaliknya dalam keterangan produk, keperluan am untuk pemulangan adalah seperti berikut:

  • Barang yang dikembalikan mesti dihantar semula ke alamat Pengirim dalam masa 7 hari. Pengiraan bermula dari tarikh anda menerima barang tersebut sehingga ke tarikh pos setem yang dinyatakan pada bungkusan yang anda kembalikan kepada kami.
  • Anda mempunyai bukti pembelian (nombor invois, nombor penerbangan atau slip pembayaran)
  • Barangan mestilah berada dalam keadaan baru dan dikembalikan dalam bungkusan asal bersama dengan semua aksesori (termasuk manual, sijil keaslian).
  • Produk itu tidak boleh digunakan atau dipasang atau mempunyai apa-apa data yang dimasukkan. Semua barang yang dimeteraikan tidak boleh dibuka.
  • Bayaran Perkhidmatan dan Penghantaran tidak boleh dipulangkan.
  • Pembeli akan bertanggungjawab terhadap apa-apa caj yang dikenakan untuk memulangkan barang tersebut kepada kami.
  • Bayaran balik tidak boleh ditukar dengan wang tunai. Hanya boleh ditukar dengan produk yang mempunyai nilai yang sama atau lebih tinggi.
  • Deposit tidak akan dipulangkan dalam bentuk wang tunai dan hanya boleh ditukar dengan produk yang mempunyai nilai yang sama atau lebih tinggi.

NOTA: Sekiranya pemulangan anda tidak memenuhi keperluan kami, Perkhidmatan Pelanggan kami akan memberitahu anda sebelum menghantarkannya kembali kepada anda. Dalam hal ini, bayaran penghantar/pos anda tidak akan dibayar balik.

 
Bolehkah saya memulangkan barang selepas hari perlindungan dasar pemulangan?

Barang anda tidak boleh dipulangkan selepas 7 hari kalendar untuk barang di bawah Jaminan Kepuasan E-IONS Corporation Sdn. Bhd.
Selepas tempoh ini, semua barang dijamin oleh waranti E- IONS Corporation Sdn. Bhd atas kecacatan pembuatan.

 
Bagaimanakah saya mengesan status pemulangan saya?

Hanya perlu menghubungi Perkhidmatan Pelanggan kami dan memberikan maklumat yang berkaitan.

 
Berapa lamakah proses penilaian kualiti akan mengambil masa?

Proses penggantian hanya bermula selepas kami selesai menilai barang yang anda pulangkan. Proses penilaian kualiti ini mungkin mengambil masa selama 3 hari perniagaan.

 
Ke manakah barang harus dipulangkan?

Sila memulangkan barang anda ke alamat tersebut:
No. 46, Jalan 6/18A, Taman Mastiara, Jalan Ipoh Batu 5, 51200 Kuala Lumpur, Malaysia

 

Penghantaran dan Masa

Anda akan menerima produk anda tidak lama selepas anda membuat pembayaran. Ia akan mengambil masa 10 hari bekerja dari tarikh anda membeli.

 

** Kami mempunyai semua hak untuk menukar Terma dan Syarat kami. Terma dan Syarat boleh ditukar tanpa notis terlebih dahulu.

Ke Atas